Bil-O

 

Reglerna för Bil-O Syd-serien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Bil-O Syd 2023


Reglerna för Öresundsserien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Öresundsserien 2023

 

 

Officiella Bil-O regler (2022 än så länge):
https://www.sbf.se/download/18.4896ab2b184b4145c266a3d2/1669820252346/tavlingsregler-bilorientering-2022--v1.4.pdf

 

 

Officiella SM Bil-O regler (2022 än så länge)
https://www.sbf.se/download/18.4896ab2b184b4145c266a3d1/1669820252325/masterskapsregler-bilorientering-2022.pdf 

 

 

 

Regularity

 

Officiella Regularity regler:

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/regularity/2020/publicerat/tavlingsregler-regularity-2020-faststallda.pdf

 

 

Officiella Regularity RM regler:

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/regularity/2020/publicerat/rm-2020-v2.pdf

 

 

Officiella Regularity godkända trippmätare:

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/bilorientering/2016/publicerat/bo_reg_tripmatare-2016_3.pdf

 

 

Regler för den Svenska Regularityserien 2020-2021

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet-regularity/dokument/regler-sv-serien-2021.pdf

 

 

Gemensamma

 

Officiella Gemensamma regler 2022-2024:

https://www.sbf.se/download/18.205c2fae184b3fef195c2ef1/1670017969838/gemensamma_regler_2022-2024.pdf