Reglerna för Bil-O Syd-serien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Bil-O Syd 2019


Reglerna för Öresundsserien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Öresundsserien 2019

 

 

Officiella Bil-O regler:
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/bilorientering/2019/publicerat/tavlingsregler-bilorientering-2019faststalld.pdf

 

 

Officiella SM Bil-O regler
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/bilorientering/2019/publicerat/masterskapsregler-bilorientering-2019faststalld.pdf

 

 

Officiella Gemensamma regler:

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2019/publicerat/gemensamma_regler-2019-faststalld_ver4.pdf