Reglerna för Bil-O Syd-serien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Bil-O Syd 2018


Reglerna för Öresundsserien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Öresundsserien 2018

 

 

Officiella Bil-O regler:
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/bilorientering/2018/publicerat/tavlingsregler-bilorientering-2018faststalld.pdf

 

Officiella SM Bil-O regler
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/bilorientering/2018/publicerat/masterskapsregler-bilorientering-2018faststalld.pdf

 

 

Officiella Gemensamma regler:

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2018/publicerat/gemensamma_regler-2018_-slutversion.pdf