Reglerna för Bil-O Syd-serien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Bil-O Syd 2017


Reglerna för Öresundsserien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Öresundsserien 2017

 

 

Officiella Bil-O regler:
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/bilorientering/2017/publicerat/bo_tavlingsregler_2017.pdf

 

 

Officiella SM Bil-O regler
http://web.sbf.se/regler/up/8/BO_2016_SM.pdf

 

 

Officiella Gemensamma regler:

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2018/publicerat/gemensamma_regler-2018_-slutversion.pdf