Kontroll
SÅ HÄR FUNGERAR BIL-O I KORTHET
Syftet med bilorientering är att köra rätt väg efter kartor och s.k. "körorder". På vissa banor skall ekipaget även försöka hålla en idealtid på en eller flera delsträckor.
Bilorientering anordnas av motorklubbar anslutna till Svenska Bilsportförbundet. (SBF).


TÄVLINGSMOMENTET
En bana består av Transportsträckor och Orienteringssträckor (O-Sträckor).
Utmed den karträtta vägen på O-sträckor finns kontroller med bokstavskod som noteras av de tävlande på ett tidkort för att verifiera att de kör korrekt väg och väljer rätt orienteringsföremål. Prickbelastning sker för fel kontroller eller om de noteras i fel ordning.
På banor med tidtagning (delvis eller hela banan) får man även prickbelastning om man tar längre tid på sig än den utsatta idealtiden. Tiden är oftast av mindre betydelse för resultatet.
Transportsträckorna är enbart till för att förflytta sig mellan O-sträckorna och här finns inga kontroller.


OLIKA NIVÅER
Tävlingar i Bil-O Syd serien erbjuder flera banor (3 olika) där svårighetsgraden ökar för respektive bana. Det framgår av varje tävlingsinbjudan vilka banor som arrangören erbjuder. Se under Tävlingar/anmälan på vänsterkanten.
Inga förkunskaper krävs för Utbildningsbanan. All information fås innan start och efter målgång.

GPS som kan visa karta är ej tillåtet och ej heller mobiltelefon. Fördel om kartläsaren har lite kartkunskaper och inte har bekymmer med "åksjuka".


Utbildningsbana - inga förkunskaper mer info här
Pb banan - Enklare tävling med tidtagning mer info här
Korta banan - för erfarna mer info här
Långa banan - för licensierade s.k. Elitbana mer info här


VANLIG BIL OCH ENKEL UTRUSTNING
Utbildnings, Pb och Korta banan går enbart på bra vägar så den vanliga familjebilen går alldeles utmärkt att köra med.
Någon form av kartbord exempelvis en hård skiva med en klämma att fästa karta och papper med samt pennor och en linjal. Ett förstoringsglas (gärna med inbyggt lyse) kan också vara en hjälp.

Utlidnings - Pb och Korta banan körs oftast i dagsljus. Inga extraljus eller annan extra utrustning på bilen fordras.
Korta banan kan även gå i mörker och kräver då innerbelysning till kartläsaren.
Långa banan går oftast i mörker och här kan ytterligare specialutrustning behövas.ALLA KAN DELTAGA
Kartläsare minimiålder 9 år när målsman är förare, annars är åldersgränsen 13 år för kartläsaren. Passagerare kan medfölja. Se vidare under licenser.


LICENSER
Tävlingslicens krävs för att få deltaga i bilorientering - undantag banor som är att betrakta som utbildning. Engångslicenser finns liksom licenser för hela året. Mer info kommer under "aktuell info".


PASSAGERARE
Får medfölja i Bil-O. Licens krävs ej på bana som är att betrakta som utbildning men för övriga banor krävs licens beroende på försäkringsskyddet.
Passagerare får dock ej medfölja vid mästerskapstävling Svenska Mästerskap och Nordic European Zone (hette Nordiska Mästerskapet förut).


Bil-O SYD SERIEN
I Bil-O Syd serien ingår ett antal tal tävlingar varje år. Serien omfattar banorna Pb, Kort och Lång. Deltagare får poäng efter placeringar och kan erhålla fina priser i slutet av året. Hittills har vi årligen delat ut ca 20 priser till ett värde av ca 15.000:-. Dessa priser är skänkta av seriens sponsorer.


KONTAKT
Är du intresserad hör gärna av dig till klubbarnas kontaktpersoner - Se under Kontakt.
Vill du få kontinuerlig information om tävlingar utbildningar mm anmäl dig till gunnar.holmgren@telia.com