Korta banan - Svår mellanbana

Denna bana är avsedd för de som har erfarenhet av bilorientering men fortfarande vill använda sin vanliga familjebil utan risk och utan för mycket utrustning.

Banlängd ca 5 - 6 mil
Lite mer komplicerad körorder som kräver noggrannhet. Dessutom användes fler gamla kartor där nuvarande vägar inte alltid stämmer med kartan.

Exempel på kartor och körorder för korta banan.
Jämför gärna kartorna och ex. OK kontroller med utbildningsbana, PB-nanan och Långa banan (se respektive bana) så kan du kanske lista ut var svårigheterna finns.
PS. Man får bara tillgång till sin egen banas kartor vid tävlingen.

Detaljinformation om angivelser mm
Kompassros med väderstreck

Tävlingen kan innehålla någon eller flera sträckor på avgränsat område (ex industriområde eller liknande) där tiden också ingår som tävlingsmoment. Ekipaget skall där försöka hålla en idealtid efter en låg medelhastighet. Tid därutöver ger ett antal prickar som dock har mindre betydelse för resultatet. Köra rätt väg och notera rätt kontroller är det väsentliga.

Exempel på en sträcka inom ett sådant område finner du här.
Kartan är detaljrik (Skala 1:1000, 1:2000 eller 1:5000) och stämmer med verkligheten

Tillbaka