Långa banan - Elitbana

Nu ökar svårigheterna där många olika och äldre kartor används i kombination med komplicerade körbesked. På bana ABC sker tidtagning på varje delsträcka under tävlingen och kan innebära att tempot blir högre.

Banlängden varierar mellan ca 6 till 10 mil.
Banan kan även innehålla sämre vägavsnitt Utstickande grenar etc kan förekomma som kan behöva passeras försiktigt även om dessa normalt sett inte ger lackskador.

Här rekommenderas därför en bil som är utrustad för bilorientering, dvs har bra belysning, kartläsarutrustning såsom kartlampor, tripmätare mm. En skyddsplåt (ex. under motorn) ger bra skydd även om de flesta ställen går att köra om man tar det lite lugnt. En fördel kan också vara en bil med lite högre markfrigång.

Exempel på kartor och körorder för Långa banan.
Jämför gärna kartorna och ex. OK kontroller med utbildningsbanan, Pb-banan och Korta banan (se respektive bana) så kan du kanske lista ut var svårigheterna finns.
PS. Man får bara tillgång till sin egen banas kartor vid tävlingen.

Detaljinformation om angivelser mm
Kompassros med väderstreck

Exempel på en sträcka inom ett industriområde finner du här.
Kartan är detaljrik (Skala 1:1000, 1:2000 eller 1:5000) och stämmer med verkligheten

Tillbaka