PB-banan - Enklare mellanbana

Avsedd för de som genomfört utbildning och deltagit på utbildningsbanan eller som har erfarenhet av bilorientering.

Banlängd ca 4 - 5 mil.
Svårighetsgraden ökar något med olika kartor och lite svårare kontroller.

Exempel på kartor och körorder för PB-banan.
Jämför gärna kartorna och ex. OK kontroller med Utbildningsbanan, Korta banan och Långa banan(se respektive bana).
PS. Man får bara tillgång till sin egen banas kartor vid tävlingen.

Detaljinformation om angivelser mm
Kompassros med väderstreck

Tävlingen kan innehålla någon sträcka på avgränsat område (ex industriområde eller liknande) där tiden också ingår som tävlingsmoment. Ekipaget skall där försöka hålla en idealtid efter en låg medelhastighet. Tid därutöver ger ett antal prickar som dock har mindre betydelse för resultatet. Köra rätt väg och notera rätt kontroller är det väsentliga.

Exempel på en sträcka inom ett sådant område här.
Kartan är detaljrik (Skala 1:1000, 1:2000 eller 1:5000) och stämmer med verkligheten.

Tillbaka