Utbildnings bana

Bana där deltagarna får prova på att tyda körorder och att läsa kartan samt samarbete mellan förare och kartläsare. Banlängd ca 3 mil. Enkel kartläsning och enkel "körorder" som beskriver hur banan skall köras.Ingen tidtagning sker.

I samband med tävling hålls information som är obligatorisk för nya utövare. Genomgången tar ca 30 minuter och behandlar det man behöver veta för att köra en tävling och dessutom får man hjälp hur man väljer rätt väg med hjälp av körordern.

Exempel på karta och körorder för utbildningsbanan
Information hur man skall tyda körordern
Detaljinformation om angivelser mm
Kompassros med väderstreck

Tillbaka